Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz zaprasza do udziału w projekcie Niepełnosprawni - pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.

ZAPRASZAMY OSOBY:

wiek: dorosłe

płeć: kobiety i mężczyzn

sytuacja zdrowotna: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi

miejsce zamieszkania: Częstochowa i powiat częstochowski

statut zawodowy: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

wykształcenie: każde


OFERUJEMY BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA:

indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym

warsztaty kompetencji społecznych i lekarzem psychiatrii

konsultacje z lekarzem psychiatrii lekarzem ds. fizjoterapii

fizjoterapię i zajęcia terapeutyczne "Zdrowy kręgosłup"

poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

certyfikowane kursy zawodowe

płatne staże zawodowe

wsparcie trenera pracy


Nabór do projektu odbędzie się w dniach: 14-29.09.2021 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA POBRAĆ:

w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00), oraz ze strony internetowej: www.psoni.czest.pl.

w Biurze Partnera Projektu przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/4 w Częstochowie (Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-19:00) oraz ze strony internetowej: www.proefecto.pl.

 

Więcej informacji w załączniku.