Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Działanie 2.6 PO WER 2014-2020, (numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19).  
Przedmiot naboru

Celem pilotażu jest przetestowanie wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanej dalej „Standardami”, opracowanej w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu oraz treść Regulaminu pilotażu wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/